Zarządzenie REACH troszcząc się o ochronę środowiska i zdrowie człowieka dozoruje, rejestruje i analizuje chemikalia stosowane przez przedsiębiorstwa

REACH to przepis Państwa Członkowskich w celu chronienia atmosfery czy też zdrowia ludzi przed niebezpieczeństwami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne. Rozporządzenie to również upowszechnia opcjonalne metody oceny groźby kreowanych przez surowce chemiczne w celu testów na zwierzakach.

recykling

Rozporządzenie REACH dotyczy każdych substancji chemicznych, jakie stanowić mogą ryzyko. Zarówno stosowanych w procesach przemysłowych, ale również tych, jakie posiadamy na co dzień, takich jak detergenty bądź farby, a także składniki wyrobów, takich jak ubiór, umeblowanie oraz sprzęty elektroniczne. Dlatego REACH dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Nasuwa też to rozporządzenie, żeby obciążenie odpowiedzialności na właściwy sposób użycia oraz utylizacje środków chemicznych spoczywał na firmach. Zgodnie z warunkami firmy muszą znać i kontrolować ryzyko powiązane z surowcami wytwarzanymi i wprowadzanymi do obrotu w UE. Powinny też udowodnić, że materiały syntetyczne są bezpiecznie stosowane oraz zawiadomić o tym klienta. Tymczasem materiały syntetyczne tworzące największe zagrożenie dla atmosfery oraz stanu zdrowia muszą być zastąpione mniej niebezpiecznymi zamiennikami.

Firmy powinny spisywać materiały syntetyczne oraz muszą też współdziałać z innymi firmami stosującymi te same substancje. Rozporządzenie REACH tworzy również strategie przechowywania oraz diagnozy wiadomości dotyczących własności materiałów syntetycznych oraz powiązanych z nimi niebezpieczeństwami.

Książki prawnicze
Autor: Brian Holland
Źródło: http://www.flickr.com

Dostaje pisma rejestrujące surowce od firm stosujących je w zakładach oraz analizuje je pod kontem wymóg, zaś Unia Europejska bada ocenę pod względem zagrożeń jakie kreują dla środowiska oraz stanu zdrowia. Zobacz również: prawo międzynarodowe.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*