Jak postępują firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie nieuregulowanych płatności.

Bardzo często przedsiębiorstwa, które domagają się od swoich partnerów biznesowych zapłacenia zalegających należności, chcą to zrobić samodzielnie. Najpierw wysyłają monit i wysyłają do firmy wezwania do zapłaty, lecz kiedy wszystkie te działania nie dają oczekiwanego efektu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie zlecają firmie zewnętrznej odzyskanie zaległych opłat.

Pracownicy firmy windykacyjnej

Autor: Neil Cummings
Źródło: http://www.flickr.com
Czasem zdarza się, że sprzedają im cały dług za część całej kwoty, aby po prostu się tego pozbyć i wyprostować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wówczas dług przejmuje firma (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-obrotowy) windykacyjna – – windykacja należności, długów, wierzytelności. Powszechnie wiadomo, iż firmy windykacyjne muszą poważnie podchodzić do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, które ograniczają ich działania i są inne od działań komorniczych. Firma windykacyjna powinna na samym początku określić kwotę należności w przygotowanym w tym celu dokumencie wysyłanym do dłużnika i wzywającym go do uiszczenia kwoty zadłużenia. Dokument ten wyznacza też czas, za który wierzyciel domaga się zapłaty zaległości.

Standardowy okres windykacji polubownej nie jest dłuższy niż 14 dni, a później sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Jeśli to nie przynosi skutku, wprowadza się cechy windykacji twardej. Niestety sytuacja w naszym kraju jest taka, że windykacja zaległych należności jest niezbędna do tego, żeby każda firma bez kłopotów mogła realizować swoją działalność gospodarczą. Dopominanie się o zapłatę starych faktur nie jest czymś miłym, szczególnie gdy kontrahent nie jest skory do współpracy. Może to wzbudzić frustrację, bo firmy po prostu muszą terminowo przelewać pensje swoim pracownikom, poza tym – wykonały już swoją pracę, dlatego należność za nią jest po prostu czymś naturalnym.

Bilon

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym, nieuiszczanie opłat za zobowiązania finansowe wobec firm w których w grę wchodzą naprawdę duże sumy może prędzej czy później przynieść utratę płynności finansowej danej firmy. W takiej sytuacji powierzenie długów firmie windykacyjnej wydaje się sensowne, bo od razu firma może obracać należnymi jej finansami, inwestować je, wypłacać wynagrodzenia. Firma będzie mogła także wyjaśnić sprawy rachunkowe i zapomnieć o całej sprawie, a ściąganiem należności zajmuje się wtedy wyłącznie firma windykacyjna. Powszechnie wiadomo, że każdy klient czy przedsiębiorca musi wywiązywać się z określonych zobowiązań, nie zważając na to, czy jest to zapłata kredytu czy rata za suszarkę. Firma, która sprzedała nam jakąś usługęlub produkt, już wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie ponosząc kosztów za to, postępujemy zupełnie odwrotnie.