Jak uniwersytety edukują przyszłych nauczycieli i z jakiego powodu tak ważnym punktem bywa dla nich sposób pracy z dzieckiem niedorozwiniętym

Współcześnie ogromną wagę przykłada się do odpowiedniego i jak najlepszego wykształcenia dzieci. Wyżej rzeczony fakt potwierdzają chociażby liczne reformy systemu edukacji przeprowadzane przez kolejne rządy.

Wrocławska szkoła wyższa

Autor: Laurie Sullivan
Źródło: http://www.flickr.com
W centrum uwagi znajdują się nie tylko przedszkolaki, które są w pełni zdrowymi dziećmi, lecz również te z niepełnosprawnością ruchową oraz umysłową. O ile uczniowie z trudnościami w poruszaniu się mają szansę zdobycia zawodu (np. grafika), o tyle licealistom upośledzonym umysłowo grozi brak pracy, a co za tym idzie, wykluczenie społeczne.

W zmianie takiej mało optymistycznej wizji wielki udział mają uniwersytety. Zatrudnienie tam wychowawcy nierzadko przeprowadzają własne badania, a ich wyniki pozwalają zrewidować, a może nawet zakwestionować niektóre teorie pedagogiczne. A poza tym profesorzy ciągle śledzą wszelkie nowości, a pozyskaną w ten sposób wiedzę są w stanie przekazać następnemu pokoleniu. Zresztą praca nie kończy się na prowadzeniu ćwiczeń i lekturze specjalistycznej prasy. Trzeba jeszcze tak ułożyć program studiów, aby jak najlepiej odpowiadał wymogom, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny.

Żeby przekonać się, że pracownicy uniwersyteccy nie zasypiają gruszek w popiele, wystarczy wybębnić na klawiaturze komputera np. frazę oligofrenopedagogika Wrocław – wrocławska oligofrenopedagogika – i w ten oto szybki sposób zapoznać się z ofertą edukacyjną, jaką w bieżącym roku akademickim przygotowała dana szkoła (szkoła podstawowa Wilanów) wyższa we Wrocławiu, czyli stolicy Dolnego Śląska. Program studiów może być realizowany w formie stacjonarnej albo

Studenci

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

wieczorowej, a nawet na studiach podyplomowych. Jednak w tym ostatnim przypadku należy w dziekanacie przedłożyć dokument potwierdzający ukończenie studiów licencjackich.

Szkoła wyższa we Wrocławiu, tak samo zresztą jak każda inna uczelnia w kraju, jest zmuszona zaplanować taki program, który będzie uwzględniał także aktualne uwagi zgłaszane przez dyrektorów szkół integracyjnych. Chociaż oligofrenopedagogika już od dawna pozostaje odrębną dziedziną pedagogiki, to oczywiście sama także się rozwija i być może w przyszłości w jej zakresie zostaną dokonane dodatkowe podziały. Te wszystkie zabiegi są o tyle ważne, że zapewniają osobom upośledzonym lepszy start w dorosłość. A sami absolwenci pedagogiki specjalnej wcale nie są zmuszeni pracować w szkołach podstawowych – ich wiedza i kwalifikacje są potrzebne także w specjalnych placówkach, które trudnią się niesieniem pomocy osobom ze wspomnianymi ułomnościami.