Jak złożyć pozew o alimenty, żeby był skuteczny i co w nim należy zamieścić?

Jest taka sytuacja, w jakiej rodzic dziecka przestaje po prostu uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do ciężkiej sytuacji finansowej rodzica, który sam został z dzieckiem.
Pierwszy etap, który podejmowany jest przez rodzica sprawującego rzeczywistą opiekę nad potomstwem, powinno być określenie do którego sądu złożyć pozew.

ochrona

Źródło: pixabay.com

gotówka

Autor: US Embassy Madrid
Źródło: http://www.flickr.com
alimenty

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to nade wszystko Sąd Rejonowy. Jeżeli pozew wnosisz w imieniu swego dziecka, w takiej sytuacji masz do wyboru dwie opcje. Możesz złożyć pozew do sądu, z którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Możesz również złożyć pozew do sądu wedle miejsca zamieszkania dziecka, zatem osoby uprawnionej. Bardzo często się zdarza, że rodzic, którego chcemy pozwać o alimenty mieszka niedaleko, zatem nie ma kłopotu z wybraniem sądu. Czasami jednak zdarza się, że zamieszkuje na drugim końcu Polski lub za granicą. W takiej sytuacji skorzystać dobrze byłoby z drugiej możliwości i złożyć pozew do sądu, do którego mamy bliżej.
Kolejny etap to poprawne wskazanie stron. Bez trudu ustalić jest pozwanego, ponieważ będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymanie swojego dziecka. Trudniej jednak jest z powodem, ponieważ jest to dziecko. Jeśli potomstwo nie skończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun się staje ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie. Jeżeli dziecko skończyło 18 lat, w takiej sytuacji powinno pozew podpisać samodzielnie. Oprócz oznaczenia stron pamiętać trzeba o ich adresach zamieszkania i o nr. PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego wymagane nie jest, ale można by to zrobić. Aby pozew był skuteczny, musimy ustalić z góry miesięczną sumę, którą zasądzi sąd. Ustalić również powinniśmy termin płatności przykładowo do 10 dnia dowolnego miesiąca.

Warto także sformułować wniosek o odsetki ustawowe w przypadku, kiedy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty alimenty wrocław nie zostaną przyznane od razu, na to trzeba trochę poczekać. Najdłuższą i ostatnią częścią pozwu jest jego uzasadnienie.