Otwieramy działalność brandingową

Działalność agencji reklamowej zawiera kompleksowe zaprojektowanie oraz przeprowadzanie kampanii marketingowych poprzez: planowanie oraz umieszczanie reklam w publikatorach drukowanych, radiu, środkach masowego przekazu, sieci i innych publikatorach, planowanie jak też umieszczanie reklam zewnętrznych w formie billboardów, gablot, paneli sterowców reklamowych, ekspozycji okiennych, reklamy na autach i autobusach itd., dystrybucję oraz doręczanie prospektów jak też egzemplarzy promocyjnych, kreowanie stoisk oraz innych konstrukcji i punktów wystawowych, prowadzenie kampanii reklamowych oraz dalsze usługi marketingowe mające na celu przyciągnięcie albo utrzymanie klientów.

agencja reklamowa

Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest aktywnością normowaną, a zatem nie są potrzebne żadne pozwolenia jak też koncesje. Trzeba jednakże przestrzegać wymagań prawnych w obszarze praw autorskich w reklamie, barier tematycznych oraz prawa konkurencji. Najlepiej znać notacje ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim a także prawach pokrewnych oraz ustawy z dn.

Interesujesz się tym działem? Przeczytaj zatem dalej apartament zdrojowa świnoujście o tym wątku w nowym artykule, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że Ci się podoba.

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim jak też prawach pokrewnych powiada, iż kreując reklamę kreuje się utwory. W momencie utworzenia utworu przez pracownika wszelakie prawa autorskie nabywa pracodawca. Czytaj więcej o agencji świadczącej usługi marketingowe.

Agencja brandingowa ma dwa lata od momentu obrania utworu na jego rozpowszechnienie. Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, wprowadzającego w błąd oznaczania pochodzenia geograficznego artykułów bądź usług, naśladownictwa towarów, nieprawej reklamy, itp. Jeśli naszym towarem jest spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności ludzkiej, wprowadzający nabywcę w błąd, odwołujący się do uczucia strachu, do zabobonów, może on być zakwalifikowany jako reklama nosząca oznaki nieuczciwej konkurencji . Branding? Czytaj więcej na do CKiM.

Ażeby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa godziwej konkurencji w związku z opracowaniem jak też szerzeniem niedozwolonej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) dobrze jest zastanowić się nad współpracą z jurystą, jaki dokładnie i fachowo mógłby poradzić w konkretnych sprawach.