Giełda

Od czego zależą wartości parametrów spółek na giełdzie?

Bez wątpienia giełda jest swego rodzaju wakuometrem gospodarki. Powinno się zdefiniować tę instytucję jako – swego rodzaju – drogowskaz tego, w jaką stronę musi się rozwijać gospodarka realna w nadchodzących okresach. Informacje giełdowe to najważniejszy element, który ma wpływ na kierunek wspomnianego progresu – trzeba je obserwować, żeby na bieżąco wiedzieć, co wdarzyło się na giełdzie.
Czytaj więcej
Druk

Efektywne sposoby na reklamę

Zewnętrzna reklama mieniona jest z języka angielskiego outdoor albo reklamą uliczną.
Outdoor znaczy reklamę, która eksponowana jest na zewnątrz na planowo do tego określonych nośnikach reklamy: tablicach reklamowych, słupach ogłoszeniowych, nośnikach zainstalowanych na wiatach przystankowych lub kioskach, tablicach elektronicznych czy też telebimach.
Czytaj więcej