Za co odpowiada osoba pracująca na etacie kierownika serwisu?

Praca na jakimkolwiek kierowniczym stanowisku wiąże się z bardzo znaczną odpowiedzialnością. Przykładowo kierownik jakiegoś serwisu, zgodnie z tym co sugeruje nazwa takiego stanowiska, to osoba, która odpowiada za poprawne funkcjonowanie danego serwisu.
Dodatkowo jest odpowiedzialny za koordynację oraz nadzór wszystkich działań poległych mu pracowników.