Prawo pracy – co powinno się wiedzieć, podpisując umowę o pracę?

Zarówno osoby podpisujące umowę o pracę, jak i pracodawcy posiadają konkretne obowiązki, które wynikają z obowiązującego na terenie naszego kraju kodeksu pracy. Każdy pracownik, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę ma ustalony czas pracy. Wynosi on osiem godzin dziennie, co daje czterdzieści godzin przez cały tydzień. Jeżeli wynikających z kodeksu ośmiu godzinach osoba zatrudniona musi nadal być obecna w pracy, pojawią się nadgodziny.