Za co odpowiada osoba pracująca na etacie kierownika serwisu?

Praca na jakimkolwiek kierowniczym etacie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Dla przykładu kierownik jakiegokolwiek serwisu, jak sugeruje nazwa takiego stanowiska, jest osobą, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie danego serwisu.
Ponadto jest odpowiedzialny za koordynację i nadzór wszystkich przedsięwzięć poległych mu pracowników.

Wrocław
Taki kierownik serwisu opracowuje obowiązujące w danym salonie procedury oraz standardy mogące zwiększyć wydajność obsługiwania klientów danego serwisu i osobiście interweniuje wtedy, gdy ma miejsce wyjątkowo ważne zgłoszenie reklamacyjne. Osoba pracująca na takim stanowisku posiada największe doświadczenie i jest najlepiej wykwalifikowana spomiędzy wszystkich członków personelu serwisu, posiada obowiązek prowadzenia sezonowych szkoleń dla pracujących w serwisie osób. Kierownik serwisu analizuje również otrzymywanie przez podległy mu personel zgłoszenia i weryfikuje ich powtarzalność, żeby wyeliminować te najczęściej występujące nieprawidłowości oraz wadliwe produkty.
kierownik

Autor: Allagash Brewing
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli chodzi o wymogi odnośnie osoby pracującej na etacie kierownik serwisu, to wśród zazwyczaj spotykanych stawiane jest wykształcenie. Zalecane są te osoby, które mają dyplom uzyskany w uczelni technicznej. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia (najlepiej paroletniego), osiągniętego na stanowisku mającym związek z zarządzaniem serwisem. Kierownik serwisu powinien także posiadać umiejętności zarządzania pracownikami, umiejętność organizowania pracy własnej i podległego mu personelu. Osoba pracująca na takim stanowisku musi także być zorientowana na jak najlepszą współpracę ze wszystkimi klientami serwisu.

Mile widziana jest także umiejętność obsługi komputera.

Czy przeczytane tutaj informacje uważasz za atrakcyjne? Jeżeli tak, to więcej zobaczysz w ofercie (https://zjednoczonybs.pl/oferta/oferta-dla-rolnictwa/), która też bez wątpienia okaże się nęcąca.

Wymagana jest też niezwykle dobra znajomość serwisowanych produktów. Miejsce managera serwisu działa np. w branży IT lub też w branży telekomunikacyjnej.